Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun-UzlaşmaTalepleri konulu yazısı

19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/08/2016 tarihli ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un;

-3 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında da bu Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; uzlaşma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacakların da bu madde hükmünden yararlanacakları,

-4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında da bu Kanunun 3 üncü maddesi ile bu madde hükmünden yararlananların ayrıca 4458 sayılı Kanunun uzlaşma hükümlerinden yararlanamayacakları,

hüküm altına alınmış olması nedeniyle; halihazırda Bölge Müdürlüklerine uzlaşma başvurusunda bulunmuş olan firmalardan, başvuruları konusu alacaklar için 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacaklarının bildirilmesinin istenmesi talimatlandırılmıştır.