Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2018 tarihli ve 34751478 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzni – TPS)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 01.06.2018 tarihli ve 34751478 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzni – TPS)

Konu : Dahilde İşleme İzni – TPS

01.06.2018 / 34751478
DAĞITIM

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun mezkur hükümleri uyarınca, dahilde işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın izin verilen süresinin bitimini müteakip 1 (bir) / 2 (iki) aya kadar süre içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerinin bitirilmesi, yeniden ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, 241 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktarın sırasıyla 2 (iki) / (4) dört katı olarak usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Söz konusu 1 (bir) / 2 (iki) aylık süreler içerisinde beyanname tescil edilebilebilmesine yönelik olarak sistemsel düzenleme yapılmış olup söz konusu sürelerle sınırlı olmak üzere yükümlüsünce gümrük idaresine süre uzatımı talebinde bulunulmasına ve gümrük idaresince TPS’den süre uzatımı yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.