Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli 28447926 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2017 tarihli 28447926 sayılı yazısı (Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi)

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisinden muaf ithal edilen makine ve teçhizatlara yönelik olarak ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılmak istenmesi  ve bu kapsamda yatırımcılar tarafından ilgili gümrük idarelerine yapılan itirazların reddedilmesi üzerine ;

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü konuya el atmış ve Gümrükler Genel Müdürlüğüne  daha önce göndermiş olduğu 26.08.2015 tarihli ve 103580  yazısından sonra tekrar ikinci bir 21.09.2017 tarihli ve 101468  sayılı yazı göndererek ‘’İlave gümrük vergisinin müstakil bir vergi olmaması ve Bakanlar Kurulu Kararları ile mevcut gümrük vergisi oranlarında artış yapılması niteliğinde olmasından dolayı teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilatın yapılamayacağını ‘’ bildirmiştir.

Bu husus ekli Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.10.2017 / 28447926 yazıları  ile duyurulmuştur.

Bundan sonra Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyeti sağlanan ürünlerin ithalatında gümrük idarelerince  ilave gümrük vergisine yönelik bir tahsilat  yapılamayacaktır

Yatırım Teşvik Kapsamı İlave Gümrük Vergisi