Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47395801 sayılı yazısı (Dijital Gümrük Uygulaması)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 06.09.2019 tarihli ve 47395801 sayılı yazısı (Dijital Gümrük Uygulaması)

Bilindiği üzere kağıtsız gümrük uygulamaları kapsamında 20.08.2019 tarihi itibariyle ihracat beyannamesi işlemleri e-imza ile yürütülmekte olup; beyanname çıktıları ıslak imza ile imzalanmamaktadır.

Ancak; konuya ilişkin olarak alınan geri bildirimlerde 20.08.2019 tarihi öncesinde tescil edilen ihracat beyannamelerinin de ıslak imza ile imzalanarak verilmediği, bu durumun mağduriyetlere yol açtığı bildirilmiştir.

Bu nevi mağduriyetlerin yaşanmamasını teminen, 20.08.2019 tarihinden önce tescil edilen ihracat beyannameleri ile ilgili çıktı taleplerinin hat ayırımı yapılmaksızın 2017/16 sayılı Genelge uyarınca karşılanması gerekmektedir.

Bağlantı idarelerinizin bu konuda bilgilendirilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.