Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37051445 sayılı yazısı (Laboratuvar İçi ve Laboratuvarlar Arasında Farklı GTIP Uygulamaları Hk)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.09.2018 tarihli ve 37051445 sayılı yazısı (Laboratuvar İçi ve Laboratuvarlar Arasında Farklı GTIP Uygulamaları Hk)

Sayı : 17474625-109
Konu : Laboratuvar İçi ve Laboratuvarlar
Arasında Farklı GTIP Uygulamaları Hk.

07.09.2018 / 37051445
DAĞITIM YERLERİNE

Genel Müdürlüğümüze İntikal eden olaylardan, ticari İsmi, kimyasal kompozisyonu, kullanım yeri, amacı vb. aynı olan eşyalar İçin, tahlil sonucunda tespit edilen GTİP’lerde, aynı Laboratuar Müdürlüğünde görevli kimyagerler arasında ve Bakanlığımız bağlantısı diğer Laboratuar Müdürlükleri arasında farklı (GTİP uygulamaları Olduğu anlaşılmıştır.

Bu İtibarla; Laboratuvar Müdürlüğünüze İntikal eden eşyaların analizleri tamamlandıktan sonra tarife belirleme aşamasında, firma tarafından beyan edilen GTİp dışında bir GTlP’te sınıflandırılması düşünülen eşyalara ilişkin Olarak;

– gerekli analizlerin tekrarlanması,

– İlgili mevzuatsal ve bilimsel araştırmaların yapılması,

– LARA sistemi üzerinden ticari İsmi, kimyasal kompozisyonu, kullanım yeri, amacı vb. aynı olan eşyanın daha Önce herhangi bir Laboratuvar Müdürlüğünde GTİP tespitinin yapılıp yapılmadığının araştırılması, firmanın beyanı ile aynı veya tarafınızca değerlendirilmesi gerektiği düşünülen GTIP dışında bir tespit yapılmış olması halinde, tespiti yapmış Olan Laboratuvar Müdürlüğündeki İlgili kişilerle İrtibata geçilerek gerekçelerinin öğrenilmesi, karşılıklı müzakere edilmesi,

– yapılan görüşmeler neticesinde analizi yapan kimyager tarafından eşyanın GTİP’inin değişmesi gerektiğinin düşünülmesi durumunda, konunun laboratuvarda görevli diğer kimyagerlerle görüşülüp, karara baglanmasi

– Özellikle. daha Önceden tahlili vapılarak tarifelendirilmiş olan aynı firmanın avni eşyasının tarifesinin değiştirilmesi durumunda. yeni tarifenin yukarıda bahsedilen İşlemler uygulandıktan sonra sınıflandırma gerekçesinin teknik ve mevzuat yönünden dayanaklarının açık İfadelerle yer aldığı bir “Laboratuvar Görüşü” döküman düzenlenerek aynı birimdeki tüm kimyagerler İle Laboratuvar Müdürü’ nün ıslak İmzaları sonrasında taranarak LARA sistemine eklenmesi,

Hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.