Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 24137526 sayılı tasarruflu yazısı (Asya Katılım Bankası Teminatlı İşlemler)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 11.04.2017 tarihli 24137526 sayılı tasarruflu yazısı (Asya Katılım Bankası Teminatlı İşlemler)

6183 sayılı AATUHK’de belirtilen esaslar çerçevesinde ve kamu alacağının bir garantisi olarak alındığından, gerek Gümrük Kanununun 206 ncı maddesi gerekse 6183 sayılı Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca ilk teminatların yani Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından verilen teminatların başka bir teminatla değiştirilmesi gerekmektedir.

Asya Katılım Bankası Teminatlı İşlemler