Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve 22981472 sayılı yazısı (Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15.03.2017 tarihli ve 22981472 sayılı yazısı (Başbakanlık-Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi)

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığının  Kamu hizmetlerine başvurularda mevzuatta belirtilmeyen belgelerin istenilmemesine yönelik  ‘’ teamülen istenilen belgelerin Kaldırılması projesi’’ kapsamında Gümrük Ticaret Bölge Müdürlükleri ve bağlantı Gümrük İdarelerince sunulan hizmetler için aranılmasına gerek olmayan belgelere ilişkin belgeler Gümrükler Genel Müdürlüğünün 15. 3.2017 tarihli, 22981472 sayılı yazıları ile tüm Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine duyurulmuştur.

Başbakanlık Teamülen İstenen Belgelerin Kaldırılması Projesi