Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2018 tarihli ve 31984127 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzninde Revize)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 16.02.2018 tarihli ve 31984127 sayılı yazısı (Dahilde İşleme İzninde Revize)

4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde, ilgili firma tarafından, gerek izin süresince gerekse izin kapatma müracaatından sonra, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine revize için müracaat edilmesi mümkün olup, Gümrük Yönetmeliğinin 82 nolu ekinin 19 uncu maddesinde yer alan “Dahilde İşleme İzni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilmek suretiyle revize talebinde bulunulması” hükmü uyarınca;

-izin kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talep edilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki,

-doğrudan izinlerin TPS’ye entegrasyonundan kaynaklı nedenlerle firmalarca yapılan revize taleplerinde ise mezkur Kanun’un 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi,

bildirilmiştir.

Dahilde İşleme İzninde Revize