Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2016/13 sayılı genelgesi yayınladı

Genelge ile 09/07/2015 tarihli ve 2015/15 sayılı Genelge’nin a bendine, ‘’2011/8 sayılı Genelge’de belirtildiği şekilde’’ifadesi eklenmiştir.

Aynı Genelgeye (b.2) bendinden sonra gelecek şekilde;

“Dahilde işleme izin belgesi/izninin kapatıldıktan sonra, kapatma işlemleri yeniden tekemmül ettirilmek üzere taahhüt hesabının geri açılarak yapılacak yeni kapatma işlemi halinde oluşacak vergi aslı alacakları için, belge/iznin ilk kapatma durumu (müeyyideli/müeyyidesiz) dikkate alınarak, (b.1) ve (b.2) uyarınca işlem yapılacaktır.”
şeklinde (b.3) bendi eklenmiştir.

2015-152011-82016-13-sayili-genelge

2015-15

2011-8