Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.07.2017 tarihli ve 26830573 sayılı yazısı (Lastik İthalatı- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (2017/1))

Korunma önlemleri kapsamında; 2017/1 sayılı Tebliğ ile korunma önlemi soruşturması açılmış olup Tebliğ’de 200 gün süreyle 0,50 dolar/kg tutarında ek mali yükümlülük biçiminde geçici önlem uygulanması için Bakanlar Kurulu’na öneride bulunulacağı hükmü yer almaktadır. Geçici önlem ancak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulabilmektedir. Bu nedenle, soruşturma kapsamı ürünler için Bakanlar Kurulu Kararı yayımından önce geçici önlem uygulanmaması gerekmektedir. 

Yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.07.2017 tarihli ve 26830573 sayılı yazısı