Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 26.10.2017 tarihli 29016709 sayılı tasarruflu yazısı (Üzerinde Yazılım Programı Yüklü Mesnetler İçin ÖTV Tahsili hk.)

Konuya ilişkin, Maliye Bakanlığının 26.04.2002 tarihli, 18720 sayılı yazısında, Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi hükmü uyarınca değeri veya maliyeti, ithal edilen taşıyıcı ortamdan ayrılabilen verilerin kıymetinin, katma değer vergisi matrahına dahil edilerek işlem yapılması gerektiği, ancak, değeri veya maliyetinin ayrıca tespit edilmesine imkan bulunmayan dolayısıyla taşıyıcı ortamda bir bütün olarak ticarete konu edilen ve maliyeti eşyanın gümrük kıymetine dahil olan veri yada komut yüklü bilgi taşıyıcıların gümrük vergisi tarhına esas kıymetinin katma değer vergisi matrahını teşkil edeceğinin tabii olduğu ifade edilmektedir.

Maliye Bakanlığının yukarıda belirtilen görüşünün geçerliliğini koruyup korumadığı anılan Bakanlıktan sorulmuş olup ilişikte gönderilen 7/7/2017 tarihli, 84022 sayılı yazıda bahsi geçen görüşün geçerliliğini koruduğu belirtilmiştir.

Üzerinde Yazılım Programı Yüklü Mesnetler İçin ÖTV Tahsili