Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet Araştırması Çalışması konulu 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı yazısı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Kıymet Araştırması Çalışması konulu 20.10.2020 tarihli ve 58341131 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere, gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu konusunda şüpheye düşülmesi durumunda, yükümlünün beyan ettiği kıymetin gerçeklik ve doğruluğu 2012/29 sayılı Genelgede yer alan usuller çerçevesinde gümrük idaresince araştırılmaktadır.

İthalat verileri üzerinde yapılan çalışmalar ve Bakanlığımıza intikal eden muhtelif olayların Bakanlığımız ilgili birimleri ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde, bilimsel yöntemler kullanılarak düşük kıymetli olma ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilip kıymet araştırmasına yönlendirilmesi kararlaştırılmış ve belirlenen bir kısım eşya için risk bazlı kıymet araştırması uygulaması BİLGE sisteminde devreye alınmıştır. Bu kapsamda;

– Sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin olarak Muayene Kontrol ekranında ilgili kalem için “Kıymet araştırması” kutucuğu muayene memuru tarafından işaretlenmeden bloke kaldırılamayacak, “Kıymet araştırması yapılması gerekmektedir. Tahmini birim kıymet … $/kg’dır. 2012/29 sayılı Genelge uyarınca fark kıymet için teminat alınız.” uyarı mesajı gelecektir.

– Uyarı mesajında belirtilen kıymet ile beyan edilen kıymet arasındaki fark kıymete ilişkin 2012/29 sayılı Genelge hükümleri uyarınca teminat alınarak kıymet araştırması yapılacaktır.

– Uyarı mesajında yer alan hesaplanan birim kıymet sadece sistem tarafından düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin yapılacak işlemlerde dikkate alınacaktır.

– Risk bazlı kıymet araştırması çalışması kapsamında olan veya olmayan herhangi bir eşyanın kıymetinden şüphe edilmesi halinde, sistem uyarısı beklenilmeksizin 2012/29 sayılı Genelge gereğince gümrük idaresince gerekli işlemler yerine getirilmeye devam edilecektir.