Share This Post

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Ordino hk. yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğünün Ordino hk. yazısı

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 23.11.2017 / 29799029 sayı ve tarihli yazısında;  Gümrük Yönetmeliğinin  “Eşyanın teslimi” başlıklı 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur.” hükmüne de yer verilmiştir.

Ayrıca; gümrük mevzuatında ordinoya ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu çerçevede; gümrük mevzuatında yer almayan bir belge olan ordino, gümrük işlemlerinin herhangi bir aşamasında gümrük müdürlüklerince aranmayacağı talimatlandırılmıştır.

Gümrük İşlemlerinin herhangi bir aşamasında Ordino istenmeyeceği