Share This Post

Gümrükte yeni kavram: Ekonomik operatör

Gümrükte yeni kavram: Ekonomik operatör

Yeni Gümrük Kanunu taslağında yer alan “EKONOMİK OPERATÖR” tabiri ; İşi gereği gümrük mevzuatı kapsamına giren faaliyetlerde bulunan kişi” olarak tanımlanmaktadır.  Ekonomik operatör, başkaları adına işlem yapan bir kurum ya da kişi olabileceği gibi, ihracatı yapan kurum kuruluş da olabilecek.  Ekonomik operatör, AB’nin AEO (Authorized Economic Operator) “Yetkilendirilmiş yükümlü” düzenlemeleri ile uyumu sağlamak amacı ile kanuna dâhil edilerek yasal alt yapının oluşturulması hedeflenmiştir.