Share This Post

Güneş Gözlüklerinin Denetimi konulu Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 58339610 sayılı yazısı.

Güneş Gözlüklerinin Denetimi konulu Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün 19.10.2020 tarihli ve 58339610 sayılı yazısı.

İlgi : 09.09.2020 tarihli ve E-24545304-553.02-00057265556 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazıda, 9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP’li gözlüklerin 21/09/2020 tarihinden itibaren test edileceği ve testi geçen ürünlerin ithal edilebileceği ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, geçen süre zarfında uygulama ile ilgili olarak gerek Bölge Müdürlüklerimizden gerek özel sektörden gerekse de testi yapan laboratuvardan alınan görüşler değerlendirilmiş olup, uygulamada bazı değişikliklere gidilmesinde fayda mülahaza edilmiştir.

Bu kapsamda, 9004.10.10.00.00, 9004.10.91.00.00, 9004.10.99.00.00 GTİP’li güneş gözlüklerinden metal çerçeveli olanlardan 3 adet asil 3 adet şahit, plastik ve polimer yapılı çerçeveli gözlüklerden ise 2 asil ve 2 şahit numune alınması, bu numunelerin ekte yer alan çizelgelere göre test edilmesi ve test sonucu olumlu olan marka ve model güneş gözlüğünün denetim sonucunun TAREKS’de ilan edilmesinin ardından 45 gün süre ile tekrar test edilmemesi uygun bulunmuştur.

Zikredilen test sürecinin tamamen TAREKS’e aktarılması diğer bir ifade ile teste yönlendirilecek ürünlerin başvuru yapılır yapılmaz sistemde ilan edilmeleri ve testi olumlu sonuçlanan ürünlerin 45 gün süre ile teste yönlendirilmemeleri sistem aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, tarafımıza iletilen özel sektör taleplerinin ekseriyetinde, başvuru kaleminde kaç adet ürün olması durumunda testin yapılacağının belli olmamasından şikayet edilmektedir.

Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülen ithalat denetimleri risk esaslı olarak icra edilmekte olup, bu risk kriterleri ile kamuoyuna duyurulması halinde denetim sürecinin aksamasına veya suistimal edilmesine sebebiyet verecek bilgilerin açık edilmemesi ilke olarak benimsenmiştir.

Öte yandan, test ücretleri ve testlerin gerçekleştirilecekleri gün sayısı ile ilgili çizelge ekte yer almaktadır.