Share This Post

Güvenlik kameralarına ait video kayıt cihazları TRT Bandrolünden çıkarıldı.

Güvenlik kameralarına ait video kayıt cihazları TRT Bandrolünden çıkarıldı.

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Görsel ve/veya İşitsel Yayınları Alabilen Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar – 2015/7757  eki listenin 3. sırasında yer alan “video” ya ait GTİP bilgisi “8521.10” olarak değiştirildi.

8521.10 pozisyonunda “manyetik bantlı videolar” sınıflandırılmaktadır.