Share This Post

İGMD’nin KDV Kanununun Geçici 39/1 Maddesi Kapsamı Makine ve Teçhizat Listesindeki GTİP lerin Güncellenmesi hk. talep yazısı.

İGMD’nin KDV Kanununun Geçici 39/1 Maddesi Kapsamı Makine ve Teçhizat Listesindeki GTİP lerin Güncellenmesi hk. talep yazısı.

KDV Kanunu Geçici Madde 39/ 1 de: ··Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yeni I ik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinin KDV den istisna süresi 31/02/2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Makine ve Teçhizat liste kapsamının güncel korelasyona uygun olmayan GTİP’ler nedeniyle sorun yaşanmasından dolayı, İGMD tarafından GTİP listesinin kolerasyona uygun olarak düzeltilmesi talep edilmiştir. İlgili yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kaynak : İGMD