Share This Post

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk Yazı. (Gümrükler Genel Müd. 29.08.2019 tar. ve 47200838 say. yazısı)

İhracat Beyannamelerinin Kapatılması Hk Yazı. (Gümrükler Genel Müd. 29.08.2019 tar. ve 47200838 say. yazısı)

Ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılması açısından ihracat beyannamelerinin kapatma işlemlerinin geciktirilmeksizin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; Ağustos ayı sonuna kadar ihracat taleplerinin karşılanması için gümrük idarelerinin açık bulundurularak ihracat işlemlerinin süratle tamamlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması için Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri talimatlandırılmış olup sürecin ihracatçılar ve nakliyeciler ile ilgili aşamalarının hızlandırılması için azami özenin gösterilmesi yönünde üyelerinize gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.