Share This Post

İhracatta Ahşap Palet Kullanımı Hk.

İhracatta Ahşap Palet Kullanımı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda; ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından Haziran 2002’de yayımlanan Uluslararası Ticarette Ahşap Ambalaj Malzemesi Düzenleyici Normlar çerçevesinde “Ahşap Ambalaj malzemeleri ile zararlı organizmaların ülkemizden yurt dışına ve yurt dışından ülkemize girişini, taşınmasını ve yayılmasını önlemek” amacıyla gerekli usul ve esasların belirlendiği “Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik”in 27 Mayıs 2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve yönetmelik hükümlerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, tüm ülkelerde ithal ahşap ambalaj materyali için bitki sağlığı tedbirlerinin uluslararası standartlara (ISPM-15) uygun olarak yürürlüğe konmuş olduğu ve ahşap ambalaj malzemelerinin sınır noktalarında kontrollere tabi olduğu iletilmektedir. Kontrol kapsamında, Türkiye’den gönderilen pek çok ahşap paletli ihraç malının bitki karantinası gerekçesi ile geri gönderildiği dolayısıyla alınan bildirimlerin arttığı bu durumun ise ülkemizin yurtdışındaki imajını olumsuz etkilediği bildirilmektedir. Palet üreticilerinin denetimlerinin Zirai Karantina Müdürlüğünce yapıldığı ancak ülke içinde kullanılmak üzere palet üreten firmaların kontrolünün tam olarak yapılamadığı ve bu paletlerin de ihracatçılara satıldığı belirtilerek, bu durumun önüne geçebilmek adına ihracatçıların Bakanlıkça yetkilendirilmiş üreticilerden palet alması, aldıkları paletlerin ısıl işlem görmüş, ISPM-15 damgası bulunan, ihracatta kullanılmaya elverişli paletler olmasına özen göstermeleri gerektiği vurgulanmaktadır.

Firmaların detaylı bilgi talepleri için

http://zkm.tarim.gov.tr

web sitesinde yer alan listeden bölgelerinde yer alan Zirai Karantina Müdürlüğü ile iletişime geçebilecekleri, ayrıca Birlikler tarafından talep edilmesi durumunda ayrıntılı bilgilendirme sunumları yapılabileceği ifade edilmektedir.

OAİB Genel Sekreterliğinin duyurusu.