Share This Post

İhracatta Kırmızı Hat Uygulamasında Yaşanan Sorunlar

İhracatta Kırmızı Hat Uygulamasında Yaşanan Sorunlar

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri kısmında açıklandığı üzere ihracatı yapılacak eşya için muayene ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı “Kırmızı Hat” uygulaması mevcuttur. Bu bağlamda, anılan uygulama öncesi ve sonrası ihracatta yaşanan sorunların ve çözüm önerilerinin, destekleyici belgeler ile birlikte EK’te yer alan görüş formunun doldurularak en geç 18 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin kurumeyve@iib.org.tr  e-posta adresine bildirilmesi hususları bilgilerine sunulur.

http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-ihracatta-kirmizi-hat-uygulamasinda-yasanan-sorunlar.html