Share This Post

İİBGS’den DİİB LABORATUVAR ANALİZ sonuçları hk. önemli duyuru.

Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi firmalarımızın belge kapsamındaki ihracatı esnasında gümrüklerde talep edilen analizler ile ilgili olarak; DİİB kapatılması aşamasında analiz sonuçlarına dayalı olarak uzun bir prosedür ile karşı karşıya kalınması ve bu analiz sonuçlarının olumsuz neticelenmesinin firmalarımızı mevcut mevzuat karşısında da zor durumda bırakabilmesi nedenleriyle DİİB sahibi firmalarımız ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bahse konu sıkıntıları yaşayan ihracatçı firmalarımızın, analiz sonuçlarına karşı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde itiraz etmeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda farkındalık yaratması açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu minvalde, analiz sonuçlarına karşı itiraz etmek isteyen ihracatçılarımızın, analiz sonuçlarının tebliğinden itibaren on beş gün içinde Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebileceği, ayrıca itiraz nedeniyle yapılacak ikinci tahlil sırasında yükümlü/ihracatçının, gümrük kimyageri olmayan bir gözlemci kimyagerin de hazır bulunmasını talep edebileceği hususları önemle bilgilerinize sunulur.

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ