Share This Post

İnceleme ve Tarhiyat aşamasındaki alacaklar da 6736 Yasanın Kendiliğinden Beyanlar kapsamında değerlendirilecek

2016/61 sayılı genelge ile yapılan değerlendirmede  6736 sayılı Kanunun 1/d  maddesi ile   belirlenmiş bulunan ve kapsamı  gümrük alacakları açısından daraltmanın hatalı bir yaklaşım olacağı ,  bu nedenle   Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihi itibarıyla inceleme ve tarhiyat işlemine başlanıldığı halde işlemi henüz tamamlanamamış bulunan gümrük alacakları da anılan yasa kapsam girmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

2016-61-genelge