Share This Post

IRAK YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ HK.

IRAK YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ HK.

Irak Bakanlar Kurulu’nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0’la % 100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olduğu, vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

.IRAK YENİ GÜMRÜK VERGİLERİ HK.

Kaynak: OAİB