Share This Post

İthalat Rejimi Kararı EK 3 te DEĞİŞİKLİK (Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ÖDTÜ listesinden çıkarılarak GYÜ listesine eklenmiştir.)

İthalat Rejimi Kararı EK 3 te DEĞİŞİKLİK (Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ÖDTÜ listesinden çıkarılarak GYÜ listesine eklenmiştir.)

İthalat Rejimi Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (Ek-3) deki Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) de yer alan Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay listeden çıkarılmış ve Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ )  listesine eklenmiştir.

Buna göre, B listesinde bulunan Özel Teşvik düzenlemelerinden yaralanacak ülkeler (Ö.D.T.Ü) bölümünde hiçbir ülke kalmamıştır.

Bolivya, Cape Verde, Moğolistan, Paraguay ülkelerinden , GTS kapsamında yapılacak ithalatta G.Y.Ü ülkelerine uygulanan vergi oranları geçerli olacaktır.

Geçici Maddeye göre ,Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde bu Karardan önceki Karar hükümleri uygulanacaktır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar – 2017/10725 ektedir .