ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’li çerezlik olmayan ayçiçeği tohumu)

Karar Sayısı: 1473

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın  yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listedeki 12 nci fasla ait (8) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ (8) Gümrük vergisi 31/1/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %27 (Bosna-Hersek için %0; Singapur için 31/12/2019 tarihine kadar %16,8, 1/1/2020 tarihinden 31/1/2020 tarihine kadar ise %13,5) olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.