Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar -2017/10901 (Türkiye ile Faroe Adaları arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) (22.11.2017 t. 30248 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar -2017/10901 (Türkiye ile Faroe Adaları arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 01.10.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.) (22.11.2017 t. 30248 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2017/10901

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 27/9/2017 tarihli ve 100678 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli I, II, III ve IV sayılı listelerde yer alan ve 1 ila 24 üncü Fasıllar arasında gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanlarının ithalatında EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan gümrük vergisi ve varsa EFTA Üyesi Ülkelere uygulanan tarım payı uygulanır.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli I, II ve III sayılı listelerde yer alan ve 25 ila 97 nci Fasıllar arasında G.T.İ.P. ve tanımı belirtilen eşyadan Faroe Adaları menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi ve varsa tarım payı sıfır olarak uygulanır.

MADDE 3- (1) “ İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”lar ile ihdas edilen ilave gümrük vergileri, Faroe Adaları menşeli eşya için tatbik edilmez.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.