ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar. (72. Fasıldaki Demir Çelik Ürünleri)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar. (72. Fasıldaki Demir Çelik Ürünleri)

Karar Sayısı: 2423 – – 18.04.2020 t. 31103 s. R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan72 nci fasıl başlıklı tablodaki eşyadan, ekli tabloda yer alanlara ilişkin gümrük vergileri, bu Kararın yayımı tarihinden 15/7/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) karşılarında gösterilen oranda uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

72. Fasıl GTİP listesi