Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar – 2018/11975 (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.) (27.06.2018 t. 30461 s. R.G.)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar – 2018/11975 (İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste değiştirilmiştir.) (27.06.2018 t. 30461 s. R.G.)

Karar Sayısı : 2018/11975

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 5/6/2018 tarihli ve 57253 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki V sayılı liste, ekli listede belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

bkk201811975_ek