ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)

31.08.2020 t. 31230 s. R.G.

Karar Sayısı: 2914. – 30 Ağustos 2020

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1 )’nden aşağıda yer alan satır çıkartılmıştır

“2207.20.00.10.13Dökme etil alkolKolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere0″


MADDE 2- Bu Karar yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.