Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı: 956

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Karar Sayısı: 956

İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listesinde yer alan 7214.20 GTİP’li “Demir ve alaşımsız çelikten çubuklar- Dövülmüş olanlar” isimli ürünlerin, Diğer Ülkeler (DÜ) gümrük vergisi sütununa aşağıdaki (6) nolu dipnot eklenmiştir.(18.04.2019 t. 30749 s. R.G.)

…Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkeler için gümrük vergisi %30 uygulanır… şeklindeki (6) nolu dipnot eklenmiştir. (18.04.2019 t. 30749 s. R.G.)