Share This Post

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2955)

24.09.2020 t. 31254 s. Resmi Gazete

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda yapılan değişiklikle; 72. fasıldaki ürünleri kapsayan 2423 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile 30/9/2020 tarihine kadar geçerli olan gümrük vergi oranları 31/12/2020 tarihine; 2424, 2429, 2430, 2514, 2565 ve 2682 sayılı İthalat Rejimi Kararları ile 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan indirimli İGV oranları ise 1/1/2021 tarihine ertelenmiştir.