Share This Post

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ. (9405 Gözetim Kıymetlerinde değişiklik)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ.  (9405 Gözetim Kıymetlerinde değişiklik)

TEBLİĞ NO: 2006/11)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/5/2006 tarihli ve 26176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P/G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)
 
9405.10
(9405.10.98.00.00 hariç)
Avizeler, tavan ve duvar için aydınlatma cihazları (kamuya açık alanların ve yolların aydınlatılmasında kullanılanlar hariç)8
9405.10.98.00.00Diğerleri (adi metallerden olanlar hariç)60
9405.10.98.00.00Diğerleri (yalnızca adi metallerden olanlar)17
9405.20Masa, yazı masası, yatak odası komodinleri ve benzerlerinin üzerine konulan elektrikli lambalar ve ayaklı lambalar10
9405.30.00.00.00Noel ağaçlarında kullanılan türden elektrikli aydınlatıcılar8
9405.40
(9405.40.10.00.00, 9405.40.39.00.00, 9405.40.99.00.00 hariç)
Elektrikli diğer aydınlatma cihazları7
9405.40.10.00.00Projektörler14
9405.40.39.00.00Diğerleri8
9405.40.99.00.00Diğerleri20
9405.50.00.00.00Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları10

*Kg: Brüt ağırlık 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı ,tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.