Share This Post

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/3) (16.12.2016 t. 29920 s. R.G.)

16.12.2016 tarihli 29920 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2016/3 sayılı İthlatta Gözetim Uygulamasına ilişkin tebliğ uyarınca 8431.31.00.00.00 GTİP’de yer alan;

  • Asansörlere, skipli asansörlere veya yürüyen merdivenlere ait olanlar (yalnız boyu 1m. ve üzeri asansör ışık perdesi veya boy fotoseli) 50 $/Kg
  • Aksam ve parçaları için 4$/Kg ileriye dönük gözetim uygulaması getirilmiştir.
  • İLGİLİ MEVZUATA AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
  • İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 2016-3