Share This Post

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

Söz konusu Tebliğ’de akülerde uygulanan gözetim kıymetlerinde değişiklik yapıldı.
-Ağırlığı 5 kg.’ı geçen kurşun asitli akülerin (sıvı elektrolitle çalışmayanlar) gözetim kıymeti 120 ABD Dolarından 60 ABD Dolarına indirildi.
-Traksiyoner akülerin gözetim kıymeti 70 ABD Dolarına indirildi.
-Ayrıca 8507.20.20.00.19 ve 8507.20.80.00.00 GTİP’li kurşun asitli diğer akümülatörler de 15 ABD Doları/hücre adedinde olarak gözetime tabi olacak.
Tebliğ 31 Mart 2018’de yürürlüğe girecektir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)