Share This Post

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6)

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018/6)
G.T.İ.P. Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Brüt Kg)
8481.30.99.00.00 Diğerleri 15
8481.80.11.00.00 Karıştırıcı valfler 15
8481.80.19.00.01 Sensörlü olanlar 15
8481.80.19.00.09 Diğerleri 15
8481.80.19.00.12 Valfler 12
8481.80.39.00.00 Diğerleri 15
8481.80.81.00.00 Küresel ve konik valfler 12
8481.80.85.00.00 Kelebek valfler 12

 

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)