Share This Post

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/33)

4011.50, 4013.20 gtipli bisiklet iç ve dış lastikleri ve 8714.99.90 gtip li aksam ve parçaların Tayvan, Vietnam ve Sri Lanka menşeli olanlarının ithalatında Tebliğde aşağıda belirtilen oranlarda dampinge karşı önlemin devamına karar verilmiştir

GTİP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Önlem Tutarı (ABD Doları/Kg)
4011.50.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış  lastikler Çin Tayvanı 0,73
Vietnam 0,73
Sri Lanka 0,73
4013.20.00.00.00 Bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler Çin Tayvanı 2,02
Vietnam 2,02
Sri Lanka 2,02
8714.99.90.00.00 Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız  4011.50.00.00.00 GTİP’te yer alan dış lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı  hariç) Çin Tayvanı 0,73
Vietnam 0,73
Sri Lanka 0,73
Diğerleri; aksam ve parçalar (yalnız 4013.20.00.00.00 GTİP’te yer alan iç  lastikleri ihtiva eden bisiklet tekerlekleri, jantı  hariç) Çin Tayvanı 2,02
Vietnam 2,02
Sri Lanka 2,02

(11.08.2016 t. 29798 s. R.G.)