Share This Post

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Polyester Kumaş)

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Malezya ve Hindistan menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonlu “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığı gerekçesiyle, açılmış olan soruşturma sonucunda; başvurunun incelenmesi neticesinde mevcut önlemin, yerli üretim dalının dampingli ithalat nedeniyle uğradığı zararı ortadan kaldırmaya yeterli olmadığına ilişkin olarak bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturmasının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından ÇHC, Malezya ve Hindistan menşeli 5402.47 GTP’li “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklere yönelik olarak bir ara gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Mevcut önlem : 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/31) ile ÇHC, Malezya ve Hindistan menşeli “diğerleri, poliesterlerden” eşya tanımlı polyester düz ipliklerin ithalinde, işbirliğinde bulunan ve bulunmayan firmalar için sırasıyla 0,15/0,17 ABD Doları/kg dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.