Share This Post

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/15)

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/15)

İş bu tebliğ ile Yunanistan menşeli/çıkışlı olan ve önlemi etkisiz kıldığı tespit edilen ithalat konusu Yunanistan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatında,

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) kapsamında ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda dampinge karşı önlemlerin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

GTPEşya TanımıMenşe ve/veya Çıkış ÜlkesiDampinge Karşı Önlem (CIF%)
110 gr/m2ağırlığının üstü için110 gr/m2ağırlığı ve altı için
54.07Ek 1’de GTİP’i ve tanımı yer alan eşyaYunanistan70,4421,13
55.13Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)Yunanistan44
55.14Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gramı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)
55.15Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat
55.16Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat