ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303GTİP’li Suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri için NGGS açılmıştır.

5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303GTİP’li Suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünleri için NGGS açılmıştır.

(TEBLİĞ NO: 2021/27)

22.05.2021 tarihli 31488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/27) ile, Çin menşeli 5407, 5810, 6005, 6006 ve 6303 GTİP’li “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Soruşturma kapsamına alınan, örme ve dokuma kumaşlar ile perdelerin Çin Halk Cumhuriyetinden ithalatında 2010/8 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan Cif bedelinin %70,44’ü oranında (azami 5$/Kg) Anti-Damping uygulamasının 2016/8 sayılı Tebliğ ile devamına karar verilmiştir.

Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/15) vasıtasıyla mevcut önlemin 24.05.2021 tarihinde yürürlükten kalkacağı ve dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığı ve NGGS soruşturması açılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

NGGS soruşturma hakkında soru formuna https://www.ticaret.gov.tr/ithalat uzantılı internet adresinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek erişebilir, ithalatçılar ve ihracatçılar tarafından verecekleri bilgiler istatistiki olarak değerlendirilerek vergi oranının belirlenmesinde dayanak olacaktır. 

Soruşturma, bu tebliğin yayımı tarihinde başlamış olup, ilgili tebliğe ulaşmak için lütfen Tıklayınız

Share This Post