Share This Post

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/4)

Resmi Gazete : 16.Temmuz.2023

9603.21.00.00.19 GTİP’li diş fırçaları ithalatında 2023 yılı İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergileri aşağıdaki tabloda gösterilmekte olup anılan eşya için % 10 oranında KDV uygulanmaktadır.

    GTİP    Eşya TanımıGÜMRÜK VERGİSİ (%’ 
  KDV (%)AB, EFTA ve STA  SİNGAPUR  VENEZUELLAE.A.G.Ü, G.Y.Üve Ö.T.D.Ü.  D.Ü.
9603.21.00.00.19Diğerleri8oooo3,7

Diğer yandan, 31/12/2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/12) kapsamında, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulacak diş fırçalarının ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılmaktadır.

Halihazırda 9603.21.00.00.19 pozisyonunda yer alan “Diğerleri” için 2/2/2024 tarihine kadar yürürlükte olan mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  GTİPEK MALİ YÜKÜMLULUK
1.  Dönem (3/2/2021 -2/2/2022)2.  Dönem (3/2/2022 -2/2/2023)3.  Dönem (3/2/2023-2/2/2024)
9603.21.00.00.190,19 $ /Adet0,17 $ /Adet0,15 $ /Adet
Not: Arayüz fırçalarının Türkiye’de üretiminin olmaması kaynaklı herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Difaş ve Banat firmaları tarafından; 9603.21.00.00.19 GTİP’de yer alan “Diğerleri” (Diş Fırçaları) için mevcut koruma önleminin devam ettirilmesi için başvuru yapıldığı ve Ticaret Bakanlığınca soruşturma açıldığı görülmektedir. Koruma önlemlerine ait özet formuna ve soruşturma formuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

TEBLİĞ NO: 2023/4

Korunma Önlemi Uzatma Başvurusu Gizli Olmayan Özet

Soru Formları