Share This Post

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ.

1 Mayıs 2019 tarihli 30761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunması ile kişisel koruyucu donanımların serbest dolaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

KKD Yönetmeliği, KKD Yön. Ekleri