Share This Post

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/11)

Bu Tebliğin amacı; Ek-1’de belirtilen ürünlerin, ithalatta 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tebliğ ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği

Kişisel koruyucu Donanın Yönetmeliği Kapsamı Ürün Listesi