Share This Post

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (Genelge : 2018/10)

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması (Genelge : 2018/10)

Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması ile ilgili 07.02.2012 tarihli, 2012/3 sayılı Genelge 18.05.2018 tarihli ,2018/10 sayılı Genelge ile kaldırıldı. Söz konusu genelge ile;

  • Yapılan kontrollerde, Gözetim Belgesi olmadığı halde tebliğde belirtilen kıymetin altında beyan yapmış yükümlüden Gözetim Belgesi temin etmesi istenildiğinde yükümlü ek kıymet beyanı yapmayı tercih ederse  söz konusu ek beyanın , 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 61/3 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 113 üncü maddeleri çerçevesinde yükümlüyü bağlayan esasları kapsamakta olduğuna vurgu yapılmış.
  • 4458 sayılı Kanunun 211 nci maddesine göre geri verme ve kaldırma talebinde bulunan yükümlülerin  Ekonomi Bakanlığından alacakları  Gözetim Belgesini ibraz etmek zorunda oldukları belirtilmiş,
  • Gümrük Kanunun 211’inci maddesine göre geri alma taleplerinde bulunmaları caydırıcı ağır bir önlem olarak Gümrük Kanununun 235/1-c maddesi kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir

2018-10 sayılı Genelge