ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacak Etil Alkol’de Gümrük Vergisi sıfırlandı.

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılacak Etil Alkol’de Gümrük Vergisi sıfırlandı.

MADDE 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1 )’ne aşağıda yer alan eşya eklenmiştir.

“2207.20.00.10.13Dökme etil alkolKolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere0″


MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.