Share This Post

Kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinin Dahilde İşleme İzni (DİR) kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

Kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinin Dahilde İşleme İzni (DİR) kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 27.05.2021 tarihli 64177435 sayılı yazısı ile; “İhracat 2006/12 sayılı Tebliğin Dahilde işleme izni verilecek haller başlıklı 14. Maddesinin d) fıkrasında “Eşyanın yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi veya boyanması” ve f) fıkrasında “Eşyanın baskı işlemine tabi tutulması, asorti edilmesi, etiketlenmesi, ambalajlanması, temizlenmesi, elenmesi, fiziksel boyutunun değiştirilmesi, kavrulması veya kabuğundan ayrılması” işlemlerine konu eşyanın ithaline Dahilde İşleme İzni kapsamında izin verilmekte olduğu ve bu bağlamda, ham kumaş ve/veya mamul (ağartılmış) kumaş ayrımı yapılmaksızın boya ve/veya baskı işlemlerinin Dahilde İşleme İzni kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.