Share This Post

LARA Akredite Rapor Düzenlenmesi konulu Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58374503 sayılı yazısı.

LARA Akredite Rapor Düzenlenmesi konulu Gümrükler Genel Müdürlüğünün 20.10.2020 tarihli ve 58374503 sayılı yazısı.

İlgi :Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü`nün 01.09.2020 tarih ve 57030876 sayılı yazısı.

İlgi`de kayıtlı yazıda özetle; bağlantınız Mersin Laboratuvar Müdürlüğünden alınan yazıda; TÜRKAK markalı raporların hem LARA sistemi üzerinden hem de manuel olarak düzenlenmesinin mükerrer işlem oluşturması hususunun denetçiler tarafından uygunsuz işlem olarak tespit edildiği, bu uygunsuzluğun kapatılması için mükerrer işlemin ortadan kaldırılmasının gerekmekte olduğundan bahisle konunun bir kezde Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesinin talep edildiği bildirilmiştir.

Bahse konu talep doğrultusunda düzenlenen TÜRKAK logolu akredite rapor örnekleri anılan Laboratuvar Müdürlüğünde görevli Laboratuvar Müdürü ve Akreditasyon Birim Sorumlusunun e-posta adreslerine iletilmesinin akabinde LARA sistemine de aktarılmıştır.

Diğer taraftan, LARA sisteminden oluşturulan Analiz Raporlarında “Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.” ibaresi yer almakta olup, bahse konu elektronik imza elle atılan imza ile eşdeğer olduğundan anılan raporun manuel olarak düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim