Share This Post

Libya, Irak ve Suriye’de devam eden iç savaş, Ukrayna ile Rusya arasında vuku bulan çatışmalar ve Rusya’nın Türk mallarına uyguladığı yaptırımların bu ülkelere yönelik çalışan ihracatçı firmalara ağır mali külfetler getirmesi nedeniyle; Mücbir Sebep veEk Süre Onayı

Libya, Irak ve Suriye’de devam eden iç savaş, Ukrayna ile Rusya arasında vuku bulan çatışmalar ve Rusya’nın Türk mallarına uyguladığı yaptırımların bu ülkelere yönelik çalışan ihracatçı firmalara  ağır mali külfetler getirmesi nedeniyle;  Mücbir Sebep veEk Süre Onayı

Söz konusu Onay Kapsamında mücbir sebep nedeniyle ek süre müracaatı yapmakla birlikte  başvuruları reddedilen firmaların mezkur onay kapsamında sağlanan  mücbir sebep süre uzatımından faydalanabilmeleri için ;

-Dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak firmaların mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesi için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,-İhracat 2005/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki D3 belgeleri için  mücbir sebep ile fevkalade hallerden yararlanabilmesini teminen  en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa,

-İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında ‘’İhracat: 2008/6’’ tebliğ kapsamı mücbir sebep nedeniyle ek süre müracaatlarında ise kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu  takip eden 1  ay içinde ilgili bankaya,

müracaat edilmesi şeklinde bahsedilen Onayda değişiklik yapılmış ve bu değişikliklerin yukarıda bahsedilen 25.02.2017 tarih ve 985 sayılı Onayın yürürlük tarihinden itibaren uygulanması yine Ekonomi Bakanlık Makamının 28.04.2017 tarih ve 1963 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

Sirküler Tarih