Share This Post

Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplaklar” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife pozisyonları altında kayıtlı “kontrplaklar” ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/33)

28.11.2023 tarihli 32383 sayılı Resmi Gazete

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca Malezya menşeli/çıkışlı 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 GTP’leri altında yer alan “kontrplaklar” ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına; Myanmar için ise soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına karar verilmiştir.