ÖZSOY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.

Share This Post

Melt Blown Kumaş İhracat İşlemleri hk.

Melt Blown Kumaş İhracat İşlemleri hk.

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” da eklenmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece Genel Sekreterliğimiz yetkilendirilmiştir. Anılan tarihten itibaren ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracatlara ilişkin başvuru Genel Sekreterliğimiz onay masasına düşmekte olup yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri tekemmül ettirilmektedir. 

Mezkûr ürüne ait işlemler Genel Sekreterliğimizce aşağıdaki şekliyle değerlendirmeye alınacaktır.

 1. İhracat Aşamasından Önce (Ön Başvuru):
 • İmalatçı firmanın, anılan ürün ihracatı aşamasından önce, aşağıda yer alan ön başvuru taahhütnamesini (Ek1) ekleri ile hazırlayıp, Genel Sekreterliğimize posta, kargo veya elden ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • İmalatçı firmanın, organik bağı bulunan ihracatçı firmasının olması halinde; Organik bağ bilgilerini de kapsayacak şekilde imalatçı firma adına hazırlanan ön başvuru taahhütnamesini (Ek2) ekleri ile beraber hazırlayıp Genel Sekreterliğimize, posta, kargo veya elden ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Organik bağ ise aşağıda belirtilen koşulların sağlanması halinde oluşmuş sayılacaktır: 
  1. Meltblown kumaş üreticisi olan şirketin en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,
  2. Meltblown kumaş üreticisi şirket hissesinin en az %51’ine sahip ortak ya da ortakların en az %51 oranında ortak olduğu şirket, 
  3. Meltblown kumaş üreticisi olan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin %51’ine sahip şirket
 • Başvuruya ait belgelerin fotokopi olması durumunda, kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Fax veya e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 1. İhracat Aşamasında:
 • İhracatçı firma tarafından, ilgili ürüne ait imalatçı adına hazırlanan taahhütname (Ek3) ve ek belgeler Genel Sekreterliğimize ebirlik sistemi üzerinden iletilir.
 • Genel Sekreterliğimiz tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
 • Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılması akabinde, onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz  olarak sonuçlandırıldığı bilgisi sistem üzerinden başvuru sahibi firmaya iletilir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE GENEL SEKRETERLİĞİMİZ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir. 

Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen ekte talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.  

Son olarak, ekte yer alan kullanma kılavuzunda, ihracat aşamasındaki işlemlerin ebirlik sisteminden nasıl yapılacağına ait bilgiler yer almaktadır.

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

Ek1. Ön başvuru taahhütnamesi.

Ek2. Organik bağı olan firma ön başvuru taahhütnamesi.

Ek3. İhracat aşamasında sunulacak taahhütname.

Ek4. Meltblown kumaş tablosu.

Ek5. Kullanma kılavuzu.

Kaynak : İTKİB

Share This Post