Share This Post

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.12.2019 t. 30991 s. R.G.)

Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.12.2019 t. 30991 s. R.G.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Avrupa Birliğinin (EU)2019/543, (EU)2015/758, (EU)2015/166, (EU)2015/45, (EU)1171/2014, (EU)540/2014, (EU)214/2014, (EU)136/2014, (EU)133/2014, (EU)2013/15, (EU)195/2013, (EU)143/2013, (EU)1230/2012, (EU)1229/2012, (EU)65/2012, 2011/415/EU, (EU)678/2011, (EU)582/2011, (EU)183/2011, (EU)371/2010, 2010/19/EU, (EC)661/2009, (EC)595/2009, (EC)385/2009, (EC)79/2009, (EC)78/2009 ve (EC)1060/2008 sayılı Direktif ve teknik düzenlemeleri ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’ine aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“12.9. Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS)

12.9.1. 138 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca ses emisyonu ile ilgili olarak bir araç tipinin tip onay numarası.

12.9.2. AB/540/2014 Yönetmeliği uyarınca ölçülen AVAS ses emisyon seviyelerinin test sonuçlarına tam referans.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek III Bölüm I’inde yer alan “A: M ve N kategorileri” kısmına aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“12.9. Akustik Araç Uyarı Sistemi (AVAS)

12.9.1. 138 sayılı BM/AEK Regülasyonu uyarınca ses emisyonu ile ilgili olarak bir araç tipinin tip onay numarası.

12.9.2. AB/540/2014 Yönetmeliği uyarınca ölçülen AVAS ses emisyon seviyelerinin test sonuçlarına tam referans.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünde yer alan Bölüm II, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 60 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız